Moderatör arıyoruz! Forumda aktif görev almak ister misiniz? İletişime geçmek için tıklayın...

İngiltere'de Göçmen Hakları ve Yasal Danışmanlık

Volkan

Member
İçerik Ekibi
Katılım
4 Nis 2023
Mesajlar
10
Beğeni
1
İngiltere'de Göçmen Hakları ve Yasal Danışmanlık
Hareket özgürlüğü, Avrupa hukukunun temel ilkelerinden biri olarak uzun zamandır İngiltere'nin hukuk sistemi içinde yer almaktadır, ancak İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla birlikte İngiliz hükümeti yeni bir göçmenlik hukuku politikası uygulamaya karar verdi.

Bu yeni politika, Avustralya ve Kanada'nın göçmenlik politikalarına benzer şekilde, puanlama sistemi üzerine kurulu olacaktır. İngiltere'nin puanlama tabanlı göçmenlik sistemi 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir ve AB üyesi veya AB dışındaki tüm başvuranlar için eşit şekilde uygulanacaktır. Yeni sistem, yüksek vasıflı ve en yetenekli adaylara öncelik verilmesiyle birlikte gelmektedir.

Maaş ve Yeteneklere Göre Sınıflandırma
Göç Danışma Komitesi (MAC) tarafından sunulan önerileri kabul eden İngiliz hükümeti, Komite'nin 28 Ocak 2020'de yayınladığı raporda yer alan maaş alt limitleri ve puanlama sistemi önerilerini dikkate aldı. Bu doğrultuda, İngiltere maaş alt sınırını 30.000 £'dan 25.000 £'a indirdi ancak göçmenler hala belirli meslekler için belirlenmiş maaş ve genel maaş sınırından daha yüksek bir ücret almak zorundalar. Puanlama sistemi, başvuranların belirli bir alandan gelen iş tekliflerini veya sahip oldukları vasıfları düşük maaşla takas etmelerine olanak tanır.
Hükümet, AB veya AB dışı her başvuru sahibine eşit olarak uygulanacak olan yeni göç politikasının, geniş bir vasıflı işçi havuzunun daha basit ve hızlı hale getirilmesine yardımcı olacağını belirtti. Ayrıca, bölgesel bir maaş eşiğinin olmayacağı ve İngiltere genelinde tek bir maaş eşiğinin olacağı da belirtildi.

Vasıflı İşçi Göçmenler
Puan tabanlı göç sistemi, nitelikli işçilerin İngiltere'de çalışmalarına izin veren, işverenlerin yönlendirdiği bir sistemdir. AB veya AB dışı tüm başvuru sahipleri, onaylı bir sponsorun iş teklifi aldıklarını, iş teklifinin gerekli beceri seviyesinde (RQF) olduğunu ve İngilizce konuşabildiklerini kanıtlamak zorundadır. Başvuru sahibi, asgari maaş eşiğinden daha fazla kazanıyorsa, başvuruda bulunmaya hak kazanır. Başvuru sahibi, asgari maaş eşiğinden daha az kazanıyorsa ancak 20.480 sterlinin üzerinde kazanıyorsa, İngiltere'ye gelme hakkı kazanabilir. Bu hak için, başvuru sahibi aldığı iş teklifinin belirli bir meslek alanında olduğunu ve bu meslek alanında yeterli iş gücü olmadığını veya teklif aldığı işle ilgili doktora derecesine sahip olduğunu kanıtlamak zorundadır. Yeni göç sistemi kapsamında, herhangi bir başvuru sahibinin kabul edilmesi için toplam 70 puan gereklidir.
Yüksek Vasıflı İşçi Göçmenler

AB vatandaşlarına da uygulanacak olan 'Global Yetenek' Vizesi, İngiltere'nin Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe koyduğu bir düzenlemedir. Göç Danışma Komitesi'nin önerileri doğrultusunda, bu vize için sponsor aranması şartı olmadan başvuru yapılabilecek bir ek rota oluşturulacaktır. Bu rota, işverenler tarafından yönlendirilen sistemle paralel olarak çalışacaktır. İngiliz hükümeti, bu ek rotanın amacının yüksek vasıflı işçilerin İngiltere'ye daha rahat bir şekilde gelip ekonomiye katkı sağlaması olduğunu belirtmiştir. Ancak, henüz nasıl işleyeceği konusunda kesin bir karar alınmamıştır ve ilerleyen yıllarda daha net bir sistem haline getirilecektir.

Düşük Vasıflı İşçi Göçmenler
İngiltere hükümetinin yeni göç politikası manifestosu, ülkeye gelen göçmen sayısını azaltmayı hedeflemektedir. İşçilerin hareket özgürlüğünün sona ereceği ve düşük vasıflı işçiler için yeni bir uygulama getirilmeyeceği açıklaması, İngiliz hükümetinin politikasının bir parçasıdır.

Hükümet, İngiltere'deki işletmelerin düşük vasıflı işgücüne dayalı çalışma tarzını terk ederek, teknoloji ve otomasyona yatırım yaparak yeni göç sistemine uyum sağlamalarını beklemektedir.

Öğrenciler ve Uzmanlık Gerektiren İş Alanları

Yeni göç sistemi kapsamında, İngiltere'ye eğitim amacıyla gelen öğrenciler de puanlama esasına göre değerlendirilecek. İstenilen puan seviyesine ulaşmak için öğrencilerin, yeterli düzeyde İngilizce konuşabildiklerini, onaylanmış bir eğitim kurumundan teklif aldıklarını ve finansal açıdan İngiltere'de yaşamlarını sürdürebileceklerini kanıtlamaları gerekiyor.

İngiltere'nin mevcut göçmenlik hukuku, din adamları, mucitler ve sporcular gibi uzmanlık gerektiren meslekler için farklı göç yolları sunuyor. Ocak 2021'den itibaren, uzmanlık gerektiren mesleklere başvuran AB ve AB dışı tüm vatandaşlar için mevcut Tier 5 Vize kuralları eşit şekilde uygulanacak.

Göçmenlik İçin Diğer Başvuru Yolları

Puanlama sistemine dayalı göç sistemi dışında, aile birleşimi, iltica ve sınır geçiş kontrolleri için kullanılan hukuk kuralları ayrı tutulacak. Ancak, bu kurallar İngiltere'nin genel göç hukukunun dönüşümüne tamamlayıcı bir şekilde yasalarda yer alacak. İngiltere hükümeti, mevcut "cömert" ziyaretçi düzenlemelerinin daha basit kurallar ve rehberlik ile devam edeceğini açıkladı. AB vatandaşlarına vize olmadan altı ay boyunca ziyaretçi olarak İngiltere'ye gelme izni verileceği düşünülüyor, ancak hükümetten kesin bir açıklama henüz yapılmadı. İngiliz hükümeti ayrıca, İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth Countries) çerçevesinde seyahat kurallarında değişiklik yapılmayacağını belirtmişti.
 
Üst