Moderatör arıyoruz! Forumda aktif görev almak ister misiniz? İletişime geçmek için tıklayın...

Birleşik Krallık'ta Tarih: Monarşi ve Tarihi Yapılar

Starshine

Member
Kadın Üye
Katılım
4 Nis 2023
Mesajlar
7
Beğeni
1

Birleşik Krallık'ta Monarşinin Kökenleri​

Birleşik Krallık'ta monarşi, ülkenin var olan en eski yönetim şeklidir. Bu köklü sistem, yüzyıllardır süregelmiş ve Birleşik Krallık'ı etkileyen birçok faktöre ev sahipliği yapmıştır. Monarşinin kökenleri, tarihi derinliklerde yatan birçok etkiye dayanmaktadır.

Birleşik Krallık'ta monarşinin kökenlerini anlamak adına cesur ve etkileyici hikayeleri keşfetmek gerekmektedir. Genellikle Norman İstilası olarak bilinen 1066'daki savaşın ardından, William the Conqueror (William Fetheden) Krallık tahtını ele geçirerek, Norman Hanedanı'nı başlattı.

Bu hanedanlık, Fransız kökenli olmasına rağmen, Birleşik Krallık'a büyük bir etki yaratmıştır. Birleşik Krallık monarşisi, uzun yıllar boyunca Norman, Plantagenet, Tudor, Stuart ve Windsor hanedanlıklarının hüküm sürmesiyle şekillenmiştir.

 • Birleşik Krallık monarşisinin temelinde soy bağı ve miras yatmaktadır.
 • Bu miras, yönetimi meşrulaştırmaya ve hükümdarın yetkilerini sürdürmeye yardımcı olmuştur.
 • Ayrıca, boğa papalık yetkisi hüküm sürdüğü dönemde, Katolik Kilisesi'nin monarşi içinde büyük bir rol oynaması da etkili olmuştur.
YıllarHanedanlıkHükümdar
1066-1154NormanWilliam the Conqueror
1154-1485PlantagenetHenry II, Richard III
1485-1603TudorHenry VII, Elizabeth I
1603-1649StuartJames I, Charles I
1660-günümüzWindsorElizabeth II

Tarihi Yapıların İncelenmesi: Kıyafetler​

Birleşik Krallık'ta monarşi uzun bir geçmişe sahiptir. 1066 yılında William the Conqueror'un İngiltere'yi fethetmesiyle birlikte başlayan monarşi geleneği, günümüzde de devam etmektedir. Birleşik Krallık'taki monarşi, kraliyet ailesi üzerine kuruludur ve hala önemli bir sembolik güce sahiptir.

Birleşik Krallık'ta tarihi yapıların incelenmesi konusunda en ilgi çekici alanlardan biri kıyafetlerdir. Kraliyet ailesi üyelerinin giydikleri kıyafetler, hem bir moda ikonu hem de birer tarih anıtıdır. Özellikle kraliyet davetleri ve resmi törenlerde giyilen kıyafetler, büyük bir özenle tasarlanır ve üretilir. Bu kıyafetlerde kullanılan desenler, kumaşlar ve renkler, birleşik krallık'ta monarşi geleneğinin bir parçası olan zengin tarih ve kültürü yansıtır.

Birleşik Krallık'ta tarihi yapıların incelenmesi konusunda bir diğer önemli alan ise mimaridir. Birleşik Krallık'ta birçok tarihi bina ve yapı bulunmaktadır. Bu yapılar, hem tarihi hem de mimari açıdan büyük öneme sahiptir. Örneğin, Buckingham Sarayı ve Windsor Şatosu gibi kraliyet sarayları, birleşik krallık'ta monarşinin köklerini ve tarihini yansıtan önemli mimari yapılar olarak kabul edilir. Ayrıca, Stonehenge ve Westminster Abbey gibi tarihi yapılar da birleşik krallık'ta tarihi mimarinin büyük örnekleridir.

 • Birleşik Krallık'ta monarşi uzun bir geçmişe sahiptir.
 • Birleşik Krallık'ta tarihi yapıların incelenmesi konusunda en ilgi çekici alanlardan biri kıyafetlerdir.
 • Birleşik Krallık'ta tarihi yapıların incelenmesi konusunda bir diğer önemli alan ise mimaridir.
Tarihi YapılarKıyafetlerMimari
Buckingham SarayıKraliyet davetlerinde giyilen özel kıyafetlerMonarşi geleneğini yansıtan önemli bir mimari yapı
Windsor ŞatosuKraliyet ailesi üyelerinin resmi törenlerde giydikleri kıyafetlerTarihi ve mimari açıdan büyük öneme sahip
Stonehenge-Birleşik Krallık'ta tarihi mimarinin önemli bir örneği
Westminster Abbey-Tarihi ve dini açıdan büyük öneme sahip bir yapı

Tarihi Yapıların İncelenmesi: Mimari​

Birleşik Krallık'ta tarihi yapıların incelenmesi: Mimari

Birleşik Krallık, tarihi yapılara ev sahipliği yapan birçok şehre ve yapıya sahiptir. Bu yapılar, binlerce yıl boyunca farklı dönemlerde inşa edilmiş ve tarihi mirasa olan değeriyle ön plana çıkmaktadır. Birleşik Krallık'ta bulunan tarihi yapıları incelemek, mimarinin evrimini ve ülkenin kültürel geçmişini anlamak için önemlidir.

Birleşik Krallık'ta monarşi, tarihi yapıların birçoğunun inşa edildiği bir sistemdir. Birleşik Krallık'ta monarşinin kökenleri, tarihi yapıların mimari tasarımlarında da etkisini göstermektedir. Buckingham Sarayı gibi kraliyet sarayları, Gotik tarzda inşa edilen Westminster Abbey gibi kiliseler ve Edinburgh Kalesi gibi yapılar, monarşinin etkisini yansıtan mimari örneklerdir.

Birleşik Krallık'ta tarihi mimariyi incelemek, sadece yapının dış tasarımına odaklanmakla sınırlı değildir. Bu yapıları ziyaret edenler, iç mekanlarda da tarihi ve sanatsal değere sahip ayrıntıları keşfedebilirler. Örneğin, Londra'daki British Museum gibi tarihi kütüphaneler, hem mimari açıdan etkileyici hem de içerisinde barındırdığı nadir kitap koleksiyonlarıyla önemlidir.

 • Birleşik Krallık'ta tarihi yapıların incelenmesinin önemi:
 • - Ülkenin kültürel geçmişini anlamak için önemlidir.
 • - Tarihi yapılarda kullanılan mimari tarzları ve değişimleri gözlemlemek mümkündür.
 • - Monarşinin etkisinin mimari tasarımlara nasıl yansıdığını gösterir.
 • - Tarihi yapılarda bulunan iç mekanlar, sanatsal ve tarihi değere sahip detayların sergilendiği yerlerdir.
Tarihi yapının adıMimari tarzıYapım yılı
Buckingham SarayıNeoklasik1703
Westminster AbbeyGotik960
Edinburgh KalesiRomanesk1093

Birleşik Krallık'ta Hanedanlık Sistemi​

Birleşik Krallık, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'yı içeren bir ada ülkesidir. Bu ülkede uzun bir süredir monarşi hüküm sürmektedir. Hanedanlık sistemi, İngiltere Krallığı'nın geçmişten günümüze uzanan önemli bir parçasıdır. Bu sistem, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyelerinin tahtı alma ve yönetme hakkını belirler.

Birleşik Krallık'ta hanedanlık sistemi, yasalar ve gelenekler temelinde işler. En üstteki makam, soylu bir aileden gelen Kral veya Kraliçe tarafından işgal edilir. Bu makam genellikle doğal olarak, ölüm ya da tahttan feragat sonucu değişir. Birleşik Krallık, son yüzyıllarda hüküm süren birkaç önemli hanedanlık ailesine sahiptir, bunlar arasında Hanover, Windsor ve Tudor Hanedanları bulunmaktadır.

Birleşik Krallık'ta hanedanlık sistemi, tarihi süreçte çeşitli olaylar ve değişikliklere tabi olmuştur. Örneğin, 17. yüzyılda parlamento ile kraliyet arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda, İngiliz İç Savaşı gerçekleşmiştir. Bu savaş, monarşinin geçici olarak devrildiği ve İngiliz Cumhuriyeti'nin kurulduğu bir dönemi de içermiştir. Ancak, monarşi 1660 yılında tekrar geri getirilmiştir ve hanedanlık sistemi yeniden oturtulmuştur.

 • Birleşik Krallık'ta hanedanlık sistemi, İngiltere Krallığı'nın geçmişten günümüze uzanan önemli bir parçasıdır.
 • Birleşik Krallık'ta hanedanlık sistemi, yasalar ve geleneklere dayanır ve Kral veya Kraliçe tarafından yönetilir.
 • Birleşik Krallık'ta hanedanlık sistemi, tarihi süreçte çeşitli değişikliklere tabi olmuştur, ancak genel olarak istikrarlı bir şekilde devam etmektedir.
Hanedanlık AilesiYönetim Dönemi
Tudor1485-1603
Stuart1603-1714
Hanover1714-1901
Windsor1917-günümüz

Monarşi Ve Demokrasi Arasındaki İlişki​

Birleşik Krallık, tarihi boyunca monarşi ile yönetilen bir ülke olarak tanınmıştır. Monarşi, yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç temel devlet organının merkezinde olan bir yönetim şeklidir. Bu sistemde, bir hükümdar veya hükümdar ailesi, devletin başında bulunur ve halkın yönetimine karar verir. Birleşik Krallık'ta tarihi mimari açısından da monarşi etkileri görülmektedir.

Birleşik Krallık'ta tarihi yapılar incelendiğinde, monarşinin etkisi açıkça görülebilir. Özellikle Birleşik Krallık'ta bulunan kraliyet sarayları, tarihi mimari örnekleriyle ünlüdür. Bu yapılar, monarşinin gücünü ve ihtişamını yansıtmaktadır. Örneğin, Buckingham Sarayı ve Windsor Şatosu gibi yapılar, ülkenin geçmişine ayna tutan tarihi ve kültürel değerlere sahiptir. Bu miras, Birleşik Krallık'ta monarşi ile demokrasi arasındaki ilişkiyi anlamamızı sağlar.

Birleşik Krallık'ta monarşi ile demokrasi arasındaki ilişki karmaşıktır. Bir yandan monarşi, devletin sembolik bir liderini sunar ve ulusu birleştirir. Diğer yandan, demokrasi, halkın seçtikleri temsilciler aracılığıyla devletin yönetimine katılımını sağlar. Her ikisi de birbirini tamamlayan unsurlardır.

Birleşik Krallık'ta Kraliyet Ailesi​

Birleşik Krallık'ta Kraliyet Ailesi, ülkenin tarihi ve kültürel yapısının önemli bir parçasını oluşturur. Kraliyet Ailesi, yüzyıllar boyunca İngiltere'nin hükümdarları ve prensleri olarak görev yapmıştır. İngiltere'nin monarşi sistemi, tüm birleşik krallık toprakları üzerinde etkili olan bir yönetim biçimidir.

Birleşik Krallık'ta monarşi, kökenleri Orta Çağ'a kadar uzanan bir geleneğe sahiptir. İngiltere'nin ilk kralları Anglo-Sakson döneminde ortaya çıkmıştır. Norman istilasından sonra ise Norman Kralı I. William, ülkenin yönetimini ele geçirmiş ve monarşiyi güçlendirmiştir.

Kraliyet Ailesi'nin kökenleri dönemlere göre değişse de, günümüzdeki hanedanlık sistemi İngiliz kraliyet ailesi ile bağlantılıdır. Bu aile, Windsor Hanedanı adıyla da bilinir ve 1917 yılında Kral V. George'un savaş zamanı olumsuz etkileri nedeniyle ailenin Almanya soyadını değiştirmesiyle ortaya çıkmıştır.

 • Birleşik Krallık'ta Monarşinin Kökenleri
 • Birleşik Krallık'ta Tarihi Mimar
 • Birleşik Krallık'ta Hanedanlık Sistemi
Monarşinin KökenleriTarihi MimarHanedanlık Sistemi
Monarşinin kökenleri Orta Çağ'a kadar uzanmaktadır. İngiltere'nin ilk kralları Anglo-Sakson döneminde ortaya çıkmıştır.Birleşik Krallık'ta tarihi mimari oldukça zengindir. Gotik tarzda yapılmış kiliseler, saraylar ve köprüler dikkat çekmektedir.Birleşik Krallık'ta hanedanlık sistemi, İngiliz kraliyet ailesi ile bağlantılıdır. Günümüzdeki hanedanlık sistemi Windsor Hanedanı'na dayanmaktadır.

Birleşik Krallık'ta Tarihi Şehirler​

Birleşik Krallık, tarihi ve kültürel mirasıyla ünlü olan pek çok tarihi şehre ev sahipliği yapmaktadır. Bu şehirler, ziyaretçilere geçmişe yolculuk yapma fırsatı sunarken, aynı zamanda modern ve canlı bir atmosfere sahiptir. İşte Birleşik Krallık'ta tarihi şehirlerden bazıları:

1. Londra: Birleşik Krallık'ın başkenti olan Londra, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dünyanın en önemli şehirlerinden biridir. Londra'da Buckingham Sarayı, Tower of London, Westminster Abbey gibi ikonik yapılar bulunmaktadır.

2. Edinburgh: İskoçya'nın başkenti olan Edinburgh, tarihi dokusu ve muhteşem manzaralarıyla dikkat çeken bir şehirdir. Edinburgh Kalesi, Holyrood Sarayı ve Edinburgh Kraliyet Botanik Bahçeleri, şehirde gezilebilecek önemli yerler arasındadır.

3. Bath: Bath, Roma dönemine kadar uzanan köklü bir tarihe sahip olan bir şehirdir. Birleşik Krallık'ta birleşik krallık'ta tarihi mimari örneklerine ulaşmak isteyenler için ideal bir yerdir. Bath'in en ünlü yapısı olan Bath Şehir Merkezi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır.

 • 4. Oxford: İngiltere'nin en eski üniversitelerinden birine ev sahipliği yapan Oxford, tarihi ve akademik önemiyle ünlü bir şehirdir.
 • 5. York: Orta Çağ'dan kalma tarihi surları ve gotik katedrali ile ünlü olan York, birçok turistin ilgisini çeken bir şehirdir. York Minster ve York Kalesi şehirde mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir.
 • 6. Cambridge: Oxford gibi Cambridge de ünlü bir üniversite kentine ev sahipliği yapmaktadır. Öğrenci atmosferi ve tarihi yapılara olan ilgisi ile ünlü olan Cambridge, Birleşik Krallık'ta tarihi şehirler arasında önemli bir yere sahiptir.
Birleşik Krallık'ta tarihi şehirler, ziyaretçilere geçmişin izlerini sürerek büyüleyici bir deneyim sunmaktadır. Bu şehirlerde gezintiye çıkmak, hem tarihi hem de kültürel anlamda doyurucu bir yolculuk olacaktır.

Birleşik Krallık'ta Kraliyet Sarayları​

Birleşik Krallık, tarihi krallık ve monarşisiyle ünlüdür. Yüzyıllar boyunca hüküm süren kraliyet ailesi, ülkeye büyük bir tarih ve kültür biriktirmiştir. Bu birikimlerin en önemli simgeleri arasında ise kraliyet sarayları gelir. Birleşik Krallık'ta birçok kraliyet sarayı bulunmaktadır, çoğu tarihi mimariye sahiptir ve ülkenin önemli turistik yerlerinden biridir.

Birleşik Krallık'ta en ünlü kraliyet saraylarından biri Buckingham Sarayı'dır. Bu saray, 1837 yılından bu yana kraliyet ailesinin resmi ikametgahıdır. Büyüleyici mimarisi ve muhteşem bahçeleriyle ziyaretçileri kendine hayran bırakmaktadır. Sarayın iç mekanları, sarayın tarihi ve kraliyet ailesinin yaşamına dair birçok detayı gösteren paha biçilmez koleksiyonlarla doludur.

Kensington Sarayı da Birleşik Krallık'ta gezilecek yerler listesinin üst sıralarında yer alır. Bu saray, 17. yüzyılda inşa edilmiştir ve ünlü kraliyet ailesi üyelerinin yaşadığı bir yer olmuştur. Bugün ise müze olarak kullanılmaktadır ve tarihi dönemlere ait koleksiyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Sarayın büyüleyici bahçeleri ve gösterişli dekorasyonu, ziyaretçileri geçmişin büyüleyici atmosferine davet etmektedir.

Kraliyet SarayıYerMimari Stil
Buckingham SarayıLondraNeoklasik
Kensington SarayıLondraBarok
Birleşik Krallık'ta bulunan diğer önemli kraliyet sarayları arasında Windsor Sarayı, Holyroodhouse Sarayı ve St James Sarayı bulunur. Her biri farklı bir tarihi ve mimariye sahip olan bu saraylar, ülkenin zengin kültürel mirasını yansıtmaktadır. Turistler, bu sarayları ziyaret ederek Birleşik Krallık'ın tarihine dokunma fırsatı bulmaktadır.

Birleşik Krallık'ta kraliyet saraylarını ziyaret etmek, ülkenin tarihi ve kültürel dokusunu keşfetmek için harika bir yoldur. Bu saraylar, geçmişin büyüsünü günümüze taşıyan ve kraliyet ailesinin önemli bir parçası olan tarihi yapıları temsil etmektedir. Birleşik Krallık'ı ziyaret eden herkes, bu sarayları mutlaka görmeli ve bu önemli mirasa tanıklık etmelidir.

Birleşik Krallık'ta Tarihi Kiliseler​

Birleşik Krallık'ta tarihi kiliseler, ülkedeki zengin tarih ve kültüre tanıklık eden önemli yapılar arasında yer almaktadır. Bu kiliseler sadece dini birer ibadet merkezi olmanın ötesinde, mimari açıdan da önemli eserlerdir. Birleşik Krallık'ta bulunan tarihi kiliseler, birleşik krallık'ta monarşi ve tarihi mimari konularını birleştirerek ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunmaktadır.

Tarihi kiliseler arasında en tanınmış olanlardan biri, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Westminster Abbey'dir. Birleşik Krallık'ta monarşi ile sıkı bir şekilde bağlantılı olan bu kilise, kraliyet düğünleri, taç giyme törenleri ve kraliyet definleri gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmaktadır. Westminster Abbey, Gotik tarzda yapılmış ve büyüleyici detaylara sahip olan mimarisiyle de dikkat çekmektedir.

Birleşik Krallık'ta tarihi kiliselerin bir diğeri ise İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bulunan St. Giles Katedrali'dir. Bu kilise, İskoçya'nın Protestan Kilisesi olan Presbyterian Kilisesi'ne aittir ve İngiltere Kraliçesi'nin İskoçya'daki taç giyme törenlerine ev sahipliği yapmaktadır. St. Giles Katedrali, 14. yüzyılda inşa edilmiş olan gotik mimarisiyle dikkat çekmektedir. Yıllar içerisinde birçok onarım ve eklemelerle zenginleştirilen bu tarihi yapı, İskoçya'nın önemli bir sembolü haline gelmiştir.

 • Tarihi kiliseler sadece İngiltere ve İskoçya ile sınırlı kalmamaktadır. Galler'de de birçok tarihi kilise bulunmaktadır. Bunlardan biri de Galler'in başkenti Cardiff'de yer alan Llandaff Katedrali'dir. Bu kilise, Norman döneminde inşa edilmiş olan tarihi bir yapıdır ve Birleşik Krallık'taki en eski kalelerden biri olarak bilinir. Llandaff Katedrali, Gotik tarzda inşa edilen büyüleyici mimarisi ve zengin tarihi ile ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunmaktadır.
Tarihi KiliseYerMimarisi
Westminster AbbeyLondra, İngiltereGotik
St. Giles KatedraliEdinburgh, İskoçyaGotik
Llandaff KatedraliCardiff, GallerGotik

Birleşik Krallık'ta Tarihi Köprüler​

Birleşik Krallık'ta tarihi köprüler, ülkenin zengin tarihini yansıtan önemli yapılar arasında yer almaktadır. Bu köprüler, hem işlevsel hem de estetik açıdan büyük bir öneme sahiptir ve birleşik krallık'taki monarşi ve tarihi mimariye dair birçok hikaye anlatmaktadır.

Birleşik Krallık'ta tarihi köprülerin birçoğu, Orta Çağ'da inşa edilmiştir. Bu dönemde, köprüler çoğunlukla taş ve kemerler kullanılarak yapılmıştır. Özellikle Thames Nehri üzerinde bulunan Londra Köprüsü, birleşik krallık tarihindeki en ünlü köprülerden biridir. Bu köprü, 1209 yılında inşa edilmiş ve bir dönem kraliyet ailesinin geçiş güzergahı olarak kullanılmıştır. Bugün, Londra Köprüsü, turistlerin ve yerli halkın ilgisini çeken popüler bir turistik cazibe merkezidir.

Birleşik Krallık'ta tarihi köprüler sadece taş yapılarla sınırlı değildir. Bazı köprüler, demir ve çelik gibi modern malzemeler kullanılarak inşa edilmiştir. Örneğin, İskoçya'da bulunan Carrbridge Köprüsü, 1717 yılında inşa edilmiştir ve ahşap bir kemer üzerine metal çubuklar yerleştirilerek desteklenmiştir. Bu şekilde tasarlanan köprü, o dönemdeki mimariye örnek teşkil etmektedir ve tarihi önemini korumaktadır.

Birleşik Krallık'ta tarihi köprülerin birçoğu, turizm açısından da büyük bir değere sahiptir. Ziyaretçiler, bu köprüleri ziyaret ederek ülkenin zengin tarihine tanıklık edebilir ve birleşik krallık'taki monarşi ve tarihi yapılar hakkında daha fazla bilgi edinebilir. Ayrıca, bu tarihi köprüler, fotoğrafçılar ve sanatçılar için de büyük bir ilham kaynağı olabilir.

 • Birleşik Krallık'ta tarihi köprüler
 • Londra Köprüsü
 • Thames Nehri
Köprü İsmiYapım YılıYer
Londra Köprüsü1209Londra, İngiltere
Carrbridge Köprüsü1717Carrbridge, İskoçya

Tarihte Ünlü Birleşik Krallık Hükümdarları​

Tarihte Ünlü Birleşik Krallık Hükümdarları:

Birleşik Krallık, dünyanın en eski monarşilerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. Tarihte birçok ünlü hükümdar bu topraklarda iktidara gelmiş ve etkileyici bir liderlik sergilemiştir. Birleşik Krallık'ta monarşi, bin yıldan daha uzun bir süre boyunca devam etmiştir ve ülkenin tarihinde önemli bir rol oynamıştır.

Birleşik Krallık'ta Monarşinin Kökenleri:

Monarşi kavramı, ülkenin geçmişine dayanmaktadır. Kökenleri M.Ö. 9. yüzyıla kadar uzanan bu yönetim sistemi, bir hükümdarın yönettiği ve gücünü kraliyet ailesinden aldığı bir sistemdir. Birleşik Krallık'ta monarşi, Anglo-Sakson döneminden başlayarak Norman fethiyle birleşik bir krallık halini almıştır.

Birleşik Krallık'ta Tarihi Mimari:

Birleşik Krallık, tarihi mimari açısından oldukça zengin bir geçmişe sahiptir. Ülkede bulunan birçok yapı, tarih boyunca önemli olaylara ev sahipliği yapmış ve büyük bir etkiye sahip olmuştur. Kraliyet sarayları, tarihi kiliseler ve köprüler, Birleşik Krallık'ın mimari mirasının sadece birkaç örneğidir. Bu yapılar, ülkenin tarihini ve kültürünü yansıtan önemli eserlerdir.

 • Birleşik Krallık'ta monarşi

Birleşik Krallık'ta Tarihi Kütüphaneler​

Birleşik Krallık, tarihe tanıklık etmiş birçok önemli kütüphaneye ev sahipliği yapmaktadır. Bu kütüphaneler, hem tarih hem de kültür açısından büyük bir değere sahiptir. Birleşik Krallık'ta bulunan birçok tarihi kütüphane, yalnızca kitapların saklandığı mekanlar değil, aynı zamanda araştırmacılar, öğrenciler ve meraklılar için büyük bir bilgi hazinesidir.

Birleşik Krallık'ta bulunan tarihi kütüphaneler arasında en ünlülerinden biri, Londra'daki British Museum Library'dir. Bu kütüphane, milyonlarca kitap, dergi ve yazma eserin bulunduğu dünyanın en büyük kütüphanelerinden biridir. Ayrıca, British Library'de, Birleşik Krallık'ta basılan her kitabın bir kopyasının bulunması zorunluluğu nedeniyle, İngiltere'nin yayın faaliyetlerine dair tüm kaynakları da barındırmaktadır.

Diğer bir ünlü tarihi kütüphane de Oxford Üniversitesi'nde bulunan Bodleian Kütüphanesi'dir. Bu kütüphane, 1602 yılında kurulmuş olup Birleşik Krallık tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bodleian Kütüphanesi, birçok nadir ve değerli eseri, yazma kitapları ve el yazmalarını içermektedir. Aynı zamanda, kütüphanede 12. yüzyıla kadar dayanan birçok tarihi eser bulunmaktadır. Kütüphane, öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar için büyük bir kaynak merkezi olmasının yanı sıra turistler için de büyük bir cazibe merkezidir.

 • Birleşik Krallık'ta tarihi kütüphaneler
KütüphaneYerTarih
British Museum LibraryLondra1753
Bodleian KütüphanesiOxford1602
 
Üst