Moderatör arıyoruz! Forumda aktif görev almak ister misiniz? İletişime geçmek için tıklayın...

Birleşik Krallık'ta Siyasi ve İdari Yapı: Devlet İşlerinde Değişimler ve Güncel Konular

Katılım
4 Nis 2023
Mesajlar
3
Beğeni
1
Birleşik Krallık, dört ülkeden oluşan bir devlet yapısına sahiptir. İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın birleşmesiyle oluşan Birleşik Krallık, siyasi ve idari yapısı ile farklı bir yapıya sahiptir.

Giriş​

Birleşik Krallık, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın birleşmesiyle oluşan bir devlet yapısına sahiptir. Bu birleşik devletin siyasi ve idari yapısı oldukça karmaşıktır ve her bir bölgenin kendi özerk yönetimine sahip olmasıyla birlikte, ortak bir siyasi yapıya da sahiptir.

Birleşik Krallık'ın Siyasi Yapısı​

Devlet Başkanı​

Birleşik Krallık'ta, devlet başkanı unvanı kral veya kraliçe tarafından taşınır. Günümüzde bu unvanı Kraliçe II. Elizabeth taşımaktadır. Ancak, Birleşik Krallık'ta kral veya kraliçenin görevleri sembolik olup, gerçek siyasi iktidar başbakanın elindedir.

Parlamento​

Birleşik Krallık Parlamentosu, iki meclisten oluşur: Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası. Avam Kamarası, halk tarafından seçilen milletvekillerinden oluşur ve Lordlar Kamarası, İngiliz soylularından ve az sayıda atanan üyeden oluşur. Parlamento, Birleşik Krallık'ta yasama işlevini yerine getirir.

Hükümet​

Birleşik Krallık hükümeti, başbakanın liderliğindeki kabine tarafından yönetilir. Kabine üyeleri, başbakan tarafından atanır ve genellikle Avam Kamarası üyelerinden seçilir. Hükümet, Birleşik Krallık'ta yürütme işlevini yerine getirir.

Birleşik Krallık'ın İdari Yapısı​

İngiltere​

İngiltere, Birleşik Krallık'ın en büyük bölgesidir ve aynı zamanda merkezi hükümetin de bulunduğu yerdir. İngiltere'nin 48 tane yerel yönetim birimi vardır ve bu birimler yerel konularda karar verirler.

İskoçya​

İskoçya, Birleşik Krallık'ın kuzeyinde yer alan bir bölgedir. İskoçya, özerk bir yönetim yapısına sahip olup, kendi parlamentosu ve hükümeti vardır. İskoçya'nın 32 tane yerel yönetim birimi vardır ve bu birimler yerel konularda karar verirler.

Galler​

Galler, Birleşik Krallık'ın batısında yer alan bir bölgedir. Galler de özerk bir yönetim yapısına sahiptir ve kendi parlamentosu ve hükümeti vardır. Galler'in 22 tane yerel yönetim birimi vardır ve bu birimler yerel konularda karar verirler.

Kuzey İrlanda​

Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'ın kuzeyinde yer alan bir bölgedir. Kuzey İrlanda da özerk bir yönetim yapısına sahip olup, kendi meclisi ve hükümeti vardır. Kuzey İrlanda'nın 11 tane yerel yönetim birimi vardır ve bu birimler yerel konularda karar verirler.

Sonuç olarak; Birleşik Krallık, karmaşık bir siyasi ve idari yapıya sahip olmasına rağmen, her bir bölgenin kendi özerk yönetimine sahip olmasıyla birlikte, ortak bir siyasi yapıya da sahiptir. Devlet başkanı unvanını kral veya kraliçe taşırken, gerçek siyasi iktidar başbakanın elindedir. Birleşik Krallık Parlamentosu, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası olmak üzere iki meclisten oluşur. Birleşik Krallık'ın idari yapısı, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın kendi özerk yönetimlerine sahip olmalarıyla birlikte, yerel yönetim birimlerine de ayrılmıştır.

  1. Birleşik Krallık'ta devlet başkanı kimdir?
Birleşik Krallık'ta devlet başkanı unvanını kral veya kraliçe taşır. Günümüzde bu unvanı Kraliçe III. Charles taşımaktadır. İngiltire başbakanı ise Rushi Sunak'tır.

  1. Birleşik Krallık Parlamentosu'nun iki meclisi nedir?
Birleşik Krallık Parlamentosu, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası olmak üzere iki meclisten oluşur.

  1. İskoçya'nın yönetim yapısı nedir?
İskoçya, özerk bir yönetim yapısına sahip olup, kendi parlamentosu ve hükümeti vardır.

  1. Galler'in kaç tane yerel yönetim birimi vardır?
Galler'in 22 tane yerel yönetim birimi vardır.

  1. Kuzey İrlanda'nın idari yapısı nasıldır?
Kuzey İrlanda da özerk bir yönetim yapısına sahip olup, kendi meclisi ve hükümeti vardır. Kuzey İrlanda'nın 11 tane yerel yönetim birimi vardır ve bu birimler yerel konularda karar verirler.
 
Üst